Skip to main content

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

De nieuwe Pastorale Verkenningen is uit!

Ontdek Pastorale Verkenningen, het inspirerende tijdschrift van het RK en PC justitiepastoraat. Met boeiende artikelen over schuldbewustzijn, schuldverwerking en het werkveld van het justitiepastoraat biedt dit blad waardevolle inzichten. Verken de diepgaande reflecties, visies en ervaringen van justitiepastores en -predikanten.

Paasgroetenactie

Het is al jaren een traditie: in kerkdiensten in gevangenissen in heel Nederland worden rond Palmpasen en Pasen paasgroetenkaarten uitgereikt: Een kaart met een handgeschreven groet en een lege kaart met een postzegel om iemand anders een groet te kunnen sturen.

De PI Zwolle had op zondag 24 maart de primeur:

Zingen voor je leven

Het leven zit niet altijd mee. Soms zelfs behoorlijk tegen. Daardoor kan je vast komen te zitten. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Stel dat je van een arts krijgt te horen “u heeft kanker”, wat dan?

Zondag 17 december was een bijzonder koor te gast in de PI Nieuwersluis. Het koor heet ‘Zingen voor je leven’.