Geestelijke hulp

tijdens en na detentie
Op deze website vindt u informatie over het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. Ongeveer zeventig protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorgers werken in de inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de ingeslotenen.

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

Uitreiking eerste exemplaar Bajesagenda 2023

Traditioneel wordt het eerste exemplaar van de nieuwe Bajesagenda in de Advent op locatie uitgereikt. Dat gebeurde dit jaar in de Oostvaarderskliniek in Almere onder aanwezigheid van de dominee en de pastor en van een aantal vrijwilligers. Aan het einde van de kerkdienst kreeg een van de patiënten de nog naar inkt ruikende agenda 2023 uit handen van Ruud Kraan, directeur van Stichting Ark Mission, de uitgever van deze agenda.

Exodusconcert 2022

Op woensdagmiddag 2 november werd het jaarlijkse Exodusconcert gehouden in PI Zutphen. Dit bijzondere concert is een initiatief van Exodus Nederland, KRO-NCRV, Ark Mission en het justitiepastoraat en wil bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording dat (ex-)gedetineerden de kans moeten krijgen opnieuw een leven op te bouwen.

Bisschop bezoekt Pi Alphen aan den Rijn

In Penitentiaire Inrichtingen (PI) werken geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Kerk. Zij staan vanuit de kerkgemeenschap gedetineerden bij. Op 18 oktober bezocht bisschop Van den Hende de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn. Hij deed dat op uitnodiging van pater Anyaeze c.ss.p. Ook aanwezig was r.-k. geestelijk verzorger Martijn.

Copyright © 2022 Justitiepastoraat - Alle rechten voorbehouden