Geestelijke hulp

tijdens en na detentie
Op deze website vindt u informatie over het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. Ongeveer zeventig protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorgers werken in de inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de ingeslotenen.

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

Kerkzijn in Justitieland

Dit boek is bedoeld als een eyeopener. Dat geldt voor de schrijver, die hiermee zijn ogen wijd openspert naar alles wat zich in zijn lange leven in het katholiek justitiepastoraat heeft ontwikkeld, maar het wil ook de zoeklens van anderen prikkelen en waar nodig bijstellen.

Met God zitten

Het leven loopt zelden zoals we plannen. Dat blijkt uit deze uitgave van de lezingen gehouden tijdens de r-k studiedagen in 2021. Vanuit verschillende invalshoeken zijn voor het uitdagende thema Met God zitten.

Gedetineerden ontvangen paasgroetenkaarten

Met Pasen worden gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland overspoeld met kaarten. Tijdens een dienst in de gevangenis worden deze paasgroetenkaarten uitgedeeld aan gedetineerden. 

 

Copyright © 2022 Justitiepastoraat - Alle rechten voorbehouden