Skip to main content
  • Geestelijke hulp

    tijdens en na detentie

  • Geestelijke hulp

    tijdens en na detentie

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

8 Oktober, Dag van de Gevangene

Een dag om te denken aan hen die niet in vrijheid mogen leven, een dag om voor hen te bidden. In Nederland zitten zo’n 9000 mannen en vrouwen gedetineerd.

Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist, voor geestelijke vrijheid.

Optreden Ricciotti op zaterdag 29 juli groot succes op JC Schiphol

Op straat, in het asielzoekerscentrum, in verzorg- en verpleeghuizen, in het vliegtuig of de gevangenis, maar ook in het buitenland. Het Ricciotti ensemble speelt overal en voor iedereen symfonische muziek.

De kringloop van het kwaad. Essays van geestelijk verzorgers bij Justitie

De kringloop van het kwaad: Essays van geestelijk verzorgers bij JustitieDraaideurcriminelen, hoge recidivecijfers en de gevangenis als hogeschool voor criminaliteit. Je hoort het regelmatig. Het lijkt wel alsof er een eindeloze cirkelgang van kwaad bestaat. Is er inderdaad zo'n kringloop en welke rol speelt het verblijf in de gevangenis hierin? En vooral: hoe is die kringloop mogelijk te doorbreken, zowel voor de samenleving als de gedetineerde zelf?

Ervaringsverhalen