Skip to main content
  • Geestelijke hulp

    tijdens en na detentie

  • Geestelijke hulp

    tijdens en na detentie

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

Zingen voor je leven

Het leven zit niet altijd mee. Soms zelfs behoorlijk tegen. Daardoor kan je vast komen te zitten. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Stel dat je van een arts krijgt te horen “u heeft kanker”, wat dan?

Zondag 17 december was een bijzonder koor te gast in de PI Nieuwersluis. Het koor heet ‘Zingen voor je leven’.

Bajesagenda’s op weg naar gevangenissen in binnen- en buitenland

In december gaan 25.000 nieuwe Bajesagenda’s 2024 op weg naar gedetineerden in Nederland, Vlaanderen en andere plekken in de wereld. De 37ste editie heeft als thema: ‘Ik ben…’. Een thema om na te denken over wie je bent, maar ook een verwijzing naar de vele ‘Ik ben…’-uitspraken in de Bijbel. De Bajesagenda

8 Oktober, Dag van de Gevangene

Een dag om te denken aan hen die niet in vrijheid mogen leven, een dag om voor hen te bidden. In Nederland zitten zo’n 9000 mannen en vrouwen gedetineerd.

Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist, voor geestelijke vrijheid.