Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Vrijwilligers

Familie van gedetineerden

Slachtoffers

Verhalen van gedetineerden

‘Bent u van God?’, vraagt Mike wanneer ik me voorstel. ‘Dan wil ik graag met u praten.’ Als we samen in het stiltecentrum zitten, komt hij meteen ter zake: ‘Ik heb alles geprobeerd: drugs, drank, criminaliteit – en dat werkt toch niet. Nu wil ik het met God proberen.’

Laatste nieuws

De bundel Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland is een uitgave van de Raad van Kerken en in Vrijheid Verbonden. Van Iersel en Lalbahadorsing spreken over een groeiende behoefte aan versterking van de interreligieuze dialoog in Nederland . Een dialoog over de bijdrage van godsdienst en levensovertuiging in het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waaronder de mensenrechten in Nederland.

Copyright © 2021 Justitiepastoraat - Alle rechten voorbehouden