Geestelijke hulp

tijdens en na detentie
Op deze website vindt u informatie over het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. Ongeveer zeventig protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorgers werken in de inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de ingeslotenen.

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

Exodusconcert 2022

Op woensdagmiddag 2 november werd het jaarlijkse Exodusconcert gehouden in PI Zutphen. Dit bijzondere concert is een initiatief van Exodus Nederland, KRO-NCRV, Ark Mission en het justitiepastoraat en wil bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording dat (ex-)gedetineerden de kans moeten krijgen opnieuw een leven op te bouwen.

Bisschop bezoekt Pi Alphen aan den Rijn

In Penitentiaire Inrichtingen (PI) werken geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Kerk. Zij staan vanuit de kerkgemeenschap gedetineerden bij. Op 18 oktober bezocht bisschop Van den Hende de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn. Hij deed dat op uitnodiging van pater Anyaeze c.ss.p. Ook aanwezig was r.-k. geestelijk verzorger Martijn.

Mensen in hokjes van George Scholte

Enkele tienduizenden mensen zitten in Nederland in de gevangenis of hebben daarin enige tijd doorgebracht. Wie zijn deze mensen? Hoe denken zij zelf over hun leven en de delicten waardoor zij in de gevangenis terechtkwamen?

In Mensen in hokjes beschrijft George Scholte de verschillende groepen mensen die hij tijdens zijn vele jaren als geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen voor mannen heeft ontmoet.

Copyright © 2022 Justitiepastoraat - Alle rechten voorbehouden