Geestelijke hulp

tijdens en na detentie
Op deze website vindt u informatie over het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. Ongeveer zeventig protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorgers werken in de inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de ingeslotenen.

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Nieuwsberichten

Gevangenen bezoeken

Bezoek doet gevangenen goed. Hoe, dat maakt de pas gepromoveerde dr. Maria Berghuis duidelijk in haar onderzoek1. Ex-gedetineerden vallen minder snel terug in de criminaliteit als zij tijdens hun detentie regelmatig bezoek ontvangen van familie of vrienden – het zogenoemde ‘steunsysteem’

Voor God kom ik mijn cel uit

Op 10 juni 2022 verscheen het boek Voor God kom ik mijn cel uit van rk-geestelijk verzorger Margreet Sanders.

Hij wil zelfs zijn advocaat niet zien", zei de medewerker die me naar zijn cel bracht. "Mevrouw de pastor zou graag een gesprek met je willen voeren", zei de medewerker. Onmiddellijk stond hij op en liep mee. Onderweg naar de kapel vroeg ik hem: "Je wilde niemand spreken. Waarom ben je van gedachten veranderd?". Hij keek me even aan en zei toen ernstig: "Voor God kom ik mijn cel uit".

Kerkzijn in Justitieland

Dit boek is bedoeld als een eyeopener. Dat geldt voor de schrijver, die hiermee zijn ogen wijd openspert naar alles wat zich in zijn lange leven in het katholiek justitiepastoraat heeft ontwikkeld, maar het wil ook de zoeklens van anderen prikkelen en waar nodig bijstellen.

Copyright © 2022 Justitiepastoraat - Alle rechten voorbehouden