Skip to main content

Nieuws

Nieuwsberichten

De nieuwe Pastorale Verkenningen is uit!

Ontdek Pastorale Verkenningen, het inspirerende tijdschrift van het RK en PC justitiepastoraat. Met boeiende artikelen over schuldbewustzijn, schuldverwerking en het werkveld van het justitiepastoraat biedt dit blad waardevolle inzichten. Verken de diepgaande reflecties, visies en ervaringen van justitiepastores en -predikanten.

Paasgroetenactie

Het is al jaren een traditie: in kerkdiensten in gevangenissen in heel Nederland worden rond Palmpasen en Pasen paasgroetenkaarten uitgereikt: Een kaart met een handgeschreven groet en een lege kaart met een postzegel om iemand anders een groet te kunnen sturen.

De PI Zwolle had op zondag 24 maart de primeur:

Zingen voor je leven

Het leven zit niet altijd mee. Soms zelfs behoorlijk tegen. Daardoor kan je vast komen te zitten. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Stel dat je van een arts krijgt te horen “u heeft kanker”, wat dan?

Zondag 17 december was een bijzonder koor te gast in de PI Nieuwersluis. Het koor heet ‘Zingen voor je leven’.

Bajesagenda’s op weg naar gevangenissen in binnen- en buitenland

In december gaan 25.000 nieuwe Bajesagenda’s 2024 op weg naar gedetineerden in Nederland, Vlaanderen en andere plekken in de wereld. De 37ste editie heeft als thema: ‘Ik ben…’. Een thema om na te denken over wie je bent, maar ook een verwijzing naar de vele ‘Ik ben…’-uitspraken in de Bijbel. De Bajesagenda

8 Oktober, Dag van de Gevangene

Een dag om te denken aan hen die niet in vrijheid mogen leven, een dag om voor hen te bidden. In Nederland zitten zo’n 9000 mannen en vrouwen gedetineerd.

Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist, voor geestelijke vrijheid.

Optreden Ricciotti op zaterdag 29 juli groot succes op JC Schiphol

Op straat, in het asielzoekerscentrum, in verzorg- en verpleeghuizen, in het vliegtuig of de gevangenis, maar ook in het buitenland. Het Ricciotti ensemble speelt overal en voor iedereen symfonische muziek.

De kringloop van het kwaad. Essays van geestelijk verzorgers bij Justitie

De kringloop van het kwaad: Essays van geestelijk verzorgers bij JustitieDraaideurcriminelen, hoge recidivecijfers en de gevangenis als hogeschool voor criminaliteit. Je hoort het regelmatig. Het lijkt wel alsof er een eindeloze cirkelgang van kwaad bestaat. Is er inderdaad zo'n kringloop en welke rol speelt het verblijf in de gevangenis hierin? En vooral: hoe is die kringloop mogelijk te doorbreken, zowel voor de samenleving als de gedetineerde zelf?

Tentoonstelling BEZIN in gevangenismuseum geopend

Afgelopen week op 15 februari is de tentoonstelling BEZIN geopend in het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. De tenstoonstelling bestaat uit foto's en video's,  gemaakt door Ilvy Njokiktjien, die met het centrale thema 'bezinning' te maken hebben.

Bajesagenda 2023 ook op Curaçao uitgedeeld

Eind vorig jaar werd de bajesagenda 2023 gepresenteerd in de Oostvaarderskliniek in Almere.

Oud-collega dominee Jan Kraaijeveld is tijdelijk dominee van de Protestantse Gemeente op Curaçao. Hij heeft al langer contact met een van de geestelijk verzorgers daar, ‘kapilan’ Norvin Martina.

Uitreiking eerste exemplaar Bajesagenda 2023

Traditioneel wordt het eerste exemplaar van de nieuwe Bajesagenda in de Advent op locatie uitgereikt. Dat gebeurde dit jaar in de Oostvaarderskliniek in Almere onder aanwezigheid van de dominee en de pastor en van een aantal vrijwilligers. Aan het einde van de kerkdienst kreeg een van de patiënten de nog naar inkt ruikende agenda 2023 uit handen van Ruud Kraan, directeur van Stichting Ark Mission, de uitgever van deze agenda.

Exodusconcert 2022

Op woensdagmiddag 2 november werd het jaarlijkse Exodusconcert gehouden in PI Zutphen. Dit bijzondere concert is een initiatief van Exodus Nederland, KRO-NCRV, Ark Mission en het justitiepastoraat en wil bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording dat (ex-)gedetineerden de kans moeten krijgen opnieuw een leven op te bouwen.

Bisschop bezoekt Pi Alphen aan den Rijn

In Penitentiaire Inrichtingen (PI) werken geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Kerk. Zij staan vanuit de kerkgemeenschap gedetineerden bij. Op 18 oktober bezocht bisschop Van den Hende de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn. Hij deed dat op uitnodiging van pater Anyaeze c.ss.p. Ook aanwezig was r.-k. geestelijk verzorger Martijn.

Mensen in hokjes van George Scholte

Enkele tienduizenden mensen zitten in Nederland in de gevangenis of hebben daarin enige tijd doorgebracht. Wie zijn deze mensen? Hoe denken zij zelf over hun leven en de delicten waardoor zij in de gevangenis terechtkwamen?

In Mensen in hokjes beschrijft George Scholte de verschillende groepen mensen die hij tijdens zijn vele jaren als geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen voor mannen heeft ontmoet.

Gevangenen bezoeken

Bezoek doet gevangenen goed. Hoe, dat maakt de pas gepromoveerde dr. Maria Berghuis duidelijk in haar onderzoek1. Ex-gedetineerden vallen minder snel terug in de criminaliteit als zij tijdens hun detentie regelmatig bezoek ontvangen van familie of vrienden – het zogenoemde ‘steunsysteem’

Voor God kom ik mijn cel uit

Op 10 juni 2022 verscheen het boek Voor God kom ik mijn cel uit van rk-geestelijk verzorger Margreet Sanders.

Hij wil zelfs zijn advocaat niet zien", zei de medewerker die me naar zijn cel bracht. "Mevrouw de pastor zou graag een gesprek met je willen voeren", zei de medewerker. Onmiddellijk stond hij op en liep mee. Onderweg naar de kapel vroeg ik hem: "Je wilde niemand spreken. Waarom ben je van gedachten veranderd?". Hij keek me even aan en zei toen ernstig: "Voor God kom ik mijn cel uit".

Kerkzijn in Justitieland

Dit boek is bedoeld als een eyeopener. Dat geldt voor de schrijver, die hiermee zijn ogen wijd openspert naar alles wat zich in zijn lange leven in het katholiek justitiepastoraat heeft ontwikkeld, maar het wil ook de zoeklens van anderen prikkelen en waar nodig bijstellen.

Met God zitten

Het leven loopt zelden zoals we plannen. Dat blijkt uit deze uitgave van de lezingen gehouden tijdens de r-k studiedagen in 2021. Vanuit verschillende invalshoeken zijn voor het uitdagende thema Met God zitten.

Gedetineerden ontvangen paasgroetenkaarten

Met Pasen worden gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland overspoeld met kaarten. Tijdens een dienst in de gevangenis worden deze paasgroetenkaarten uitgedeeld aan gedetineerden. 

Prijsuitreiking 'Hoop in je Cel'

Bekijk dit filmpje voor een impressie van de inzendingen en de prijswinnaars. Het boekje Hoop in je Cel is op aanvraag beschikbaar via Epafras. Bekijk het hier online of neem via deze link contact op met Epafras.

\
..
...

'Juist hier is er een enorme eerlijkheid'

Hij was dominee in Amsterdam, maar wilde meer met ‘twee benen in de wereld staan’. Toen er een opening kwam als gevangenispredikant, greep Sjoerd Pos (44) die kans met beide handen aan. Inmiddels is hij ruim vijf jaar werkzaam in de penitentiaire inrichting in Dordrecht.