Nieuws

Nieuwsberichten

Exodusconcert 2022

Op woensdagmiddag 2 november werd het jaarlijkse Exodusconcert gehouden in PI Zutphen. Dit bijzondere concert is een initiatief van Exodus Nederland, KRO-NCRV, Ark Mission en het justitiepastoraat en wil bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording dat (ex-)gedetineerden de kans moeten krijgen opnieuw een leven op te bouwen.

Bisschop bezoekt Pi Alphen aan den Rijn

In Penitentiaire Inrichtingen (PI) werken geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Kerk. Zij staan vanuit de kerkgemeenschap gedetineerden bij. Op 18 oktober bezocht bisschop Van den Hende de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn. Hij deed dat op uitnodiging van pater Anyaeze c.ss.p. Ook aanwezig was r.-k. geestelijk verzorger Martijn.

Mensen in hokjes van George Scholte

Enkele tienduizenden mensen zitten in Nederland in de gevangenis of hebben daarin enige tijd doorgebracht. Wie zijn deze mensen? Hoe denken zij zelf over hun leven en de delicten waardoor zij in de gevangenis terechtkwamen?

In Mensen in hokjes beschrijft George Scholte de verschillende groepen mensen die hij tijdens zijn vele jaren als geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen voor mannen heeft ontmoet.

Gevangenen bezoeken

Bezoek doet gevangenen goed. Hoe, dat maakt de pas gepromoveerde dr. Maria Berghuis duidelijk in haar onderzoek1. Ex-gedetineerden vallen minder snel terug in de criminaliteit als zij tijdens hun detentie regelmatig bezoek ontvangen van familie of vrienden – het zogenoemde ‘steunsysteem’

Voor God kom ik mijn cel uit

Op 10 juni 2022 verscheen het boek Voor God kom ik mijn cel uit van rk-geestelijk verzorger Margreet Sanders.

Hij wil zelfs zijn advocaat niet zien", zei de medewerker die me naar zijn cel bracht. "Mevrouw de pastor zou graag een gesprek met je willen voeren", zei de medewerker. Onmiddellijk stond hij op en liep mee. Onderweg naar de kapel vroeg ik hem: "Je wilde niemand spreken. Waarom ben je van gedachten veranderd?". Hij keek me even aan en zei toen ernstig: "Voor God kom ik mijn cel uit".

Kerkzijn in Justitieland

Dit boek is bedoeld als een eyeopener. Dat geldt voor de schrijver, die hiermee zijn ogen wijd openspert naar alles wat zich in zijn lange leven in het katholiek justitiepastoraat heeft ontwikkeld, maar het wil ook de zoeklens van anderen prikkelen en waar nodig bijstellen.

Met God zitten

Het leven loopt zelden zoals we plannen. Dat blijkt uit deze uitgave van de lezingen gehouden tijdens de r-k studiedagen in 2021. Vanuit verschillende invalshoeken zijn voor het uitdagende thema Met God zitten.

Gedetineerden ontvangen paasgroetenkaarten

Met Pasen worden gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland overspoeld met kaarten. Tijdens een dienst in de gevangenis worden deze paasgroetenkaarten uitgedeeld aan gedetineerden. 

Prijsuitreiking 'Hoop in je Cel'

Bekijk dit filmpje voor een impressie van de inzendingen en de prijswinnaars. Het boekje Hoop in je Cel is op aanvraag beschikbaar via Epafras. Bekijk het hier online of neem via deze link contact op met Epafras.

\
..
...

'Juist hier is er een enorme eerlijkheid'

Hij was dominee in Amsterdam, maar wilde meer met ‘twee benen in de wereld staan’. Toen er een opening kwam als gevangenispredikant, greep Sjoerd Pos (44) die kans met beide handen aan. Inmiddels is hij ruim vijf jaar werkzaam in de penitentiaire inrichting in Dordrecht.

Copyright © 2022 Justitiepastoraat - Alle rechten voorbehouden