Skip to main content

Bundels uitgegeven door het 
Centrum voor Justitiepastoraat

Een heilige en veilige plek

Een heilige en veilige plek

Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie
For Justice and Mercy

For Justice and Mercy

International Reflections on Prison Chaplaincy
Graag een normaal gesprek

Graag een normaal gesprek

Geestelijke verzorgers aan het werk met gedetineerden
Grensverkeer

Grensverkeer

De meerstemmigheid van geestelijke verzorging bij justitie
Hoop in de Bajes

Hoop in de Bajes

Koorddansen

Koorddansen

Ethische vragen in justitiële inrichtingen
Liefde in tijden van detentie

Liefde in tijden van detentie

Lost in Translation

Lost in Translation

De (ex-) gedetineerde in de participatiesamenleving
Niet storen

Niet storen

Zielzorg bij justitie in borderline times
Twee heren dienen

Twee heren dienen

Geestelijke verzorgers en hun beroepseer
Van kwaad verhalen

Van kwaad verhalen

Context en praktijk van het justitiepastoraat