Skip to main content

Afscheid en vrijheid

Aan allen die elke dag lijden, omdat ze het belangrijkste in het leven moeten missen: de vrijheid. Door een verkeerd genomen beslissing of door zich in te laten met minder betrouwbare kanten van het leven.

Het belangrijkste is om de blaam, de haat en de zelfverwijten te overstijgen. De ketenen die het meest vastzitten, zijn niet die van justitie. De meest beknellende ketenen, die het moeilijkst te doorbreken zijn, zijn die van onszelf.

Door mijn ervaring in de gevangenis heb ik de waarde van veel dingen leren zien. Ik wil jullie een klein aandenken achterlaten. Een jaar lang heb ik mijn ellende en mijn tranen met sommigen van jullie gedeeld. Op wel duizend manieren had ik heftige gevoelens, waarvan ik niet wist dat ik ze in me had, maar ik heb ze beleefd. Het was hier geen lolletje, ik kon niet met iedereen opschieten. Maar ik heb ontdekt wie ik ben, wat ik kan geven, wat ik kan doen en laten ..

. Ik wil iedereen bedanken die zijn/haar werk dagelijks met toewijding doet. Met respect, achting en waardering ga ik straks weg, waardering voor alle personeelsleden. In mijn ergste momenten waren zij de beste steun voor mij. Dank je wel. Ik weet zelf dat het leven niet gemakkelijk is, maar juist dat is wat het zo mooi maakt. Het is wél spannend, als je het op kunt pakken als een test, als een doel …

De zoektocht naar wie je bent is een enorme leerschool en een grote kans om te veranderen. Het opent je geest en maakt je hart ruim. Je moet flink doorstappen in het leven, hoofd omhoog en blik vooruit. In mijn hele leven heb ik me innerlijk niet zo vrij gevoeld als in deze tijd. Voor alle medegevangenen: veel geluk, een goed leven, mooie momenten is wat ik je toewens en bovenal begrip, compassie en geduld om de liefde te ontwikkelen die we allemaal nodig hebben.

Door Fred

Uit het jubileumboek 'Binnenste Buiten'