Skip to main content

Biechten op z'n protestants

Voor de biecht moet je doorgaans bij de pastor zijn! Maar soms is het ook mogelijk bij de dominee. Want meerdere malen kreeg ik de vraag om te kunnen biechten. Daarom ontwikkelde ik een biechtritueel, op grond van voorgaande gesprekken.

In de gesprekken benadruk ik wel dat als je tegen God wilt zeggen dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt (want dat is biechten toch), dat in het verlengde daarvan ook de spijtbetuiging naar de slachtoffers en jezelf komt. Je kunt niet alleen tegen God zeggen: ‘het spijt me’, en vervolgens niet de moeite doen om vergeving te vragen aan jezelf en de slachtoffers.

Wanneer iemand bij mij wil biechten, vraag ik hem op een klein papiertje te schrijven waarvoor hij vergeving wil vragen aan God. Ook vraag ik hem om op een papier te schrijven wat hij graag van zichzelf mee wil nemen naar de toekomst. Of wat hij in de toekomst wil verwezenlijken. Als hij dat gedaan heeft, gaan we naar het stiltecentrum.

We luisteren dan naar het lied Als er vergeving is, kan er genezing zijn. Vervolgens leest degene die wil biechten hardop voor wat hij op het (kleine) briefje heeft geschreven. Als dat klaar is, steek ik het briefje in brand totdat het helemaal as geworden is. Daarna zeg ik dat God beloofd heeft dat Hij zijn vergeving schenkt aan een ieder die oprecht berouw heeft. We luisteren nog naar een lied. Daarna wordt het papier van de toekomst voorgelezen. 

ls dat klaar is, geef ik hem een zegen waarbij ik de wens uitspreek dat al het positieve op dit papier meegenomen mag worden naar de toekomst. Daarna gaat hij terug naar de cel. Meestal heeft hij dan behoefte om zich even in alle rust terug te trekken. 

Door Dominee Anne

Uit het jubileumboek 'Binnenste Buiten'