Skip to main content

Een positieve terugblik op de tbs-behandeling

Een tbs-maatregel – waarbij ‘tbs’ staat voor terbeschikkingstelling – is volgens de website van het Openbaar Ministerie: ‘een beveiligingsmaatregel die de rechter kan opleggen om de samenleving te beschermen als iemand een misdrijf heeft gepleegd 

terwijl hij leed aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens’ en er vrees is voor herhaling’. 

Vaak wordt deze maatregel opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf. In de meeste gevallen zit je eerst je straf uit in een penitentiaire inrichting en daarna volgt de behandeling in een tbs-kliniek. Veel verdachten vrezen de tbs-maatregel want in principe is er geen van tevoren afgesproken einddatum bekend. De gemiddelde duur is zeven tot acht jaar, maar dat kan ook langer zijn. Eens in de twee jaar is er sprake van een verlengingszitting over het al dan niet verlengen van de tbs.

Kortgeleden kwam er een einde aan de behandelfase van een tbs-patiënt. Hij nam afscheid met een brief voorgelezen in een kerkdienst in de kliniek. Het is een treffend voorbeeld hoe iemand ook positief kan terugkijken op een lange en intensieve behandeling.

Beste medebewoners, vrijwilligers en de rest,

En zo brak Jezus het brood met zijn leerlingen. Uit liefde deelde Hij het. Weet dat jij ook zijn geliefde leerling bent. Om wie jij bent, als prachtig uniek mooi mens. En die liefde van Jezus dat is de bron om voor te leven. Wij vierden hier zo vaak het avondmaal. Dat is iedere keer weer een vreugde om dankbaar voor te zijn. Ik heb heel wat jaren de kerkdiensten hier meegemaakt. Het was voor mij eventjes thuiskomen in het geloof, even weg van de leefgroep. Het was Gods woord ontvangen, een kaarsje opsteken en samen bidden voor rust. Bij binnenkomst waren de

Kerkvrijwilligers er altijd, die fijne medemensen van buiten, zonder oordeel. Jullie zijn goud waard, weet dat. Jullie waren als vrijwilligers een en al oor voor mijn woorden. Ik zal jullie echt gaan missen. Ik heb heel wat jaren doorgebracht hier in de kliniek. Ben hier grijs geworden, maar niet oud. En wat ben ik dankbaar met de behandeling die ik ben aangegaan. Met veel vallen en opstaan ben ik zover gekomen waar ik nu ben. Ik voel me vrij (niet gebonden aan de kliniek), vrij in mij hoofd om te denken, te zeggen wat ik voel. In deze vrijheid en vreugde vallen alle muren om me heen weg. Ik ben hier in de TBS echt gelukkig geworden. Ik ben hier een persoon geworden zoals ik ben. Ik ben uit de kast gekomen en dat is ook vrijheid. Kom voor jezelf op. Jij mag er zijn zoals jij bent, en wat de ander ervan vindt zegt alles over de ander. Maar het gaat om Jou, laat je niet aan kant zetten. Je mag er zijn zo als jij bent, Jij bent uniek en wie dat niet ziet is blind. De tijd is nu gekomen dat ik ga verhuizen. Nieuwe stappen naar een toekomst in een appartement in een woonzorgomgeving. Ik kijk ernaar uit. Ik wens jullie allen heel veel kracht, moed, inzicht en Gods liefde toe. En elke dag mag Jij opnieuw beginnen. Want morgen komt de zon ook op voor jou. Gods Zegen toegewenst.

Groet ………

N.B. Gepubliceerd met toestemming van patiënt, behandelaars en directie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum.

Justitiepredikant N.N. (naam bij de redactie bekend)