Skip to main content

Het zijn gasten zoals wij

Of we niet eens een film kunnen kijken. De groepsgesprekken verlopen meestal redelijk geordend - al vraagt het soms wel enige bijsturing -, maar één gedetineerde weet op een goed moment altijd wel weer een opmerking te plaatsen die niets met het onderwerp van gesprek van doen heeft. Met het risico dat een andere gedetineerde daar weer op ingaat, om voorlopig niet meer terug te keren naar het oorspronkelijke thema.

Er wordt door menigeen gezucht als hij dit doet, opmerkingen worden gemaakt. Maar hij bedoelt het niet verkeerd, hij heeft er gewoon moeite mee om zijn eigen gedachten te ordenen en brengt dat ongefilterd naar buiten. Overigens kan hij soms ook geweldig verrassen met een treffend inzicht. En nu middenin een gesprek, over loyaliteit, herhaalt hij nog maar eens wat hij me wel eerder heeft toevertrouwd: kunnen we niet eens een film kijken? Ik had al eerder toegezegd, dus kon hem blij maken: volgende week is het zover.

We keken naar een aflevering van ‘The Chosen’, een serie over het leven van Jezus. Jezus zelf komt nauwelijks in beeld. Wel zijn leerlingen, die rond het kampvuur wachten op Jezus totdat Hij terugkeert van de vele genezingen die Hij verricht als zieken en bezetenen naar Hem toe komen (n.a.v. Mat. 4, 24). In dat kampvuurgesprek laten de leerlingen zien dat ze er nog niet veel begrijpen, van wat Jezus aan het doen is. Wanneer zal Hij de Romeinen trotseren, hoe zal dat gebeuren, wat zal onze rol en positie daarin zijn - vast een belangrijke! - en hoe moeten we dan nu al die genezingen begrijpen? Wat een wonder eigenlijk dat Hij ons verzocht heeft om Hem te volgen! Toch zijn er ook twijfels. En na enige tijd begint een aantal leerlingen lastige vragen te stellen aan Mattheüs, de tollenaar. Hoe heeft Hij het volk zo kunnen verraden?! Op een goed moment loopt het uit de hand en staan Petrus en Andreas tegenover de broers Johannes en Jakobus. Uiteraard allemaal fictief – maar niet onrealistisch, gezien de confrontaties die volgens het evangelie hebben plaatsgevonden tussen de leerlingen.

Ze hebben een beef, roept dezelfde gedetineerde, zitten elkaar te porren! Ze lijken wel wat op ons die gasten!

En zij zijn het die geroepen zijn door Jezus. Ongedurige, twijfelende, ijdele, ruziemakende en onzekere gasten zoals wij. Dat geeft hoop.

Justitiedominee Sjoerd