Skip to main content

Just Rouwen achter tralies

ls  geestelijk verzorger mag ik mijn werk doen in de enige Justitiële VRIS inrichting van Nederland (VRIS=VReemdelingen In Strafrecht) . Dus alle ingezetenen zijn mannen die hier de fout zijn in gegaan en daardoor het land dienen te verlaten na het uitzitten van hun straf. Ook kunnen zij hun straf soms uitzitten in het land van herkomst. Sommigen kiezen hiervoor juist om dichterbij hun familie te kunnen zijn.

Zij kunnen hun straf redelijk uitzitten zolang het maar goed gaat thuis. Maar het welzijn raakt verstoord als zij bericht krijgen dat een dierbare is overleden. Hoe gaan zij om met de rouwverwerking? Vaak mogen zij in het begin na het bericht veel bellen met de familie om op een of andere manier deel uit te maken van het gezamenlijke rouwproces. Maar ook de geestelijke verzorging wordt ingeschakeld.

Al meerdere keren ben ik opgeroepen om met een van de mannen die bij ons verblijven, te spreken over het feit dat er iemand uit de familie van betrokkene is overleden. Dit raakt de meesten diep. Juist omdat zij hun straf uitzitten ver van de familie vandaan. Los van de fout die zij hebben begaan, zijn het mensen zoals u en ik. Vaak is een luisterend oor en een gebed in het stiltecentrum al heel wat. Even in de gewijde ruimte een kaarsje kunnen branden.

Chris kruisjeAfhankelijk van het land van herkomst en de achtergrond en wensen van de ingezetene, kan ik een kruisje aanbieden. De achterkant is blank hout en kan beschreven worden. De betrokkene kan enkele woorden opschrijven en dit kruis kan dan verstuurd worden opdat het kruis een rol kan spelen in de uitvaart of crematie. Door dit gebaar kan ook de bij ons verblijvende heer iets doen in plaats van alleen maar huilen. In veel gevallen is dit een dankbare bijdrage in de verwerking.  In sommige gevallen kan ook de dienst bijgewoond worden via een telefoonverbinding. Dit is natuurlijk afhankelijk van vele factoren, zoals bijv. veiligheid.

Ook dit jaar hebben wij op 1 november Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Dit keer op zijn Mexicaans. De Dia de los muertos. Het Stilte Centrum was ingericht voor 2 vieringen.

Er is ook tijdens de viering plaats voor de overledenen waarbij na de gebeden en de kaarsjes ook het ‘Pan de Muerto’ (Spaans voor 'brood van de doden') als offer aan de overledenen, gedeeld wordt en dat gemaakt is door de aanwezigen. De namen van de overledenen worden genoemd en een kaarsje wordt aangestoken. Ook wordt tijdens de gezamenlijke maaltijd gesproken over het bijzondere van de overledene. Op deze manier, waarbij de hele voorbereiding van de vieringen gezamenlijk gedaan wordt, zal de overledene in de gedachten en in herinnering blijven.

Rouwen is zo belangrijk om hier goed de tijd voor te nemen. Het biedt een mogelijkheid om verder te kunnen en tools te ontwikkelen om trieste zaken van het leven een plek te kunnen geven. Ook binnen detentie is de rijkdom en kracht van symboliek van groot belang.

R.-k. Justitiepastor Chris (PI Ter Apel)