Skip to main content

Kwetsbaar

Vandaag ben ik te gast bij twee kerkdiensten in een inrichting. De dominee is er; de vrijwilligers zijn er; de koffie is gezet.

Alles staat klaar. De kerkgangers kunnen komen.

Eén afdeling komt erg vroeg, eerder dan de rest. Het is de afdeling van de Extra Zorgvoorziening (EZV), een afdeling voor kwetsbare gedetineerden. Hier worden gedetineerden geplaatst die niet goed kunnen functioneren in het normale gevangenisregime. Ook zedendelinquenten worden nogal eens op deze afdelingen geplaatst.

Ik spreek de PIW’er (Penitentiair Inrichtingswerker) die deze groep begeleidt op deze morgen. ‘Ik kom altijd extra vroeg met de groep. Zij worden nogal eens gepest door andere gedetineerden of er worden dingen nageroepen. Als ik wat eerder kom, weet ik dat ze veilig naar de kerkdienst kunnen.’

Ik ervaar dit als een prachtig begin van de kerkdienst. Het raakt me. Een PIW’er die staat voor kwetsbare gedetineerden en die opkomt voor hun veiligheid. Een man met hart voor gedetineerden. Niet om wat ze gedaan hebben maar omdat hij weet wat het betekent als iemand aan zijn zorg is toevertrouwd.

‘Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.’ Dat zegt de profeet Jesaja over de komende Messias. Er zijn ook ‘gewone’ mensen die dit in de praktijk brengen.

Hoofdpredikant Jan-Gerd Heetderks