Skip to main content

Muziek luisteren in je cel

Het begon met een cursus van zes bijeenkomsten met als thema: ‘Hoe hou je het vol?’ Niet het delict stond centraal of de dingen die daaromheen spelen, maar ‘hoe hou je het vol?’, ‘hoe blijf je mens in de tijd dat je binnen zit?’, ‘hoe voorkom je dat je afstompt?’.

Gaandeweg de cursus vormde zich een groepje van vijf mannen die allemaal een lange straf uitzitten. Twee van hen zijn nog niet zo heel lang binnen, drie andere tellen voorzichtig af naar de dag dat ze naar buiten mogen. Ze wilden verder met deze groep.

Met elkaar praten over wat je meemaakt, hoe je de dingen ervaart, leren van elkaars ervaringen. Er ontstaat een behoorlijke mate van vertrouwdheid waardoor er gesproken kan worden over schuld, falen, angst, boosheid, schaamte, verdriet, pijn, zorg om kinderen en naasten, maar ook over uitzicht en toekomst.

‘Wat doe je in de avonduren?’ was een van de vragen die we aan elkaar stelden. De antwoorden geven aan hoe beperkt de mogelijkheden zijn: TV kijken, puzzeltjes oplossen, slapen, lezen, schrijven, mediteren, muziek draaien. Muziek draaien? Welke muziek kies je dan? Het werd het huiswerk voor de volgende bijeenkomst: breng een CD mee van de muziek waar jij graag naar luistert.

De mannen komen binnen en hebben CD’s bij zich. Ze popelen om hun keuze te laten horen.

Douwe begint, hij denkt veel na over zijn tijd binnen en houdt er rekening mee dat hij misschien tijdens detentie zal komen te sterven. Daarom heeft een lied van Gurbe Douwstra. In het Fries. ‘As it myn tiid is’ ‘Dus as ’t myn tiid is, gûl net lang om my, Bin net fier fuort, ‘k bliuw altyd ticht by dy, ‘k Sit yn dyn wêzen, ‘k sit yn dyn bloed … bist myn bloed, Ferjit dat nea, myn bern, dan komt grif alles goed. (Als het mijn tijd is, huil dan niet om mij. Ik ben niet ver weg, ik blijf altijd dicht bij, ik zit in jouw wezen, ik zit in jouw bloed, jij bent mijn bloed. Vergeet dat nooit mijn kind, dan komt alles goed).

Hielke heeft er al een lange tijd opzitten. Volhouden is zijn motto. Daarom komt hij met een lied van Solomon Burke & De Dijk. ‘Hold on tight’. When you don’t know what to do and your mind is getting dark, and the fire that was burning has been reduced to a smoke and a spart and every time things get hard and you’re worried right down the bone, you carry on with what you know, you know you’re not alone, hold on, hold on tight, hold on tight, hold on hold on… (Wanneer je niet weet wat je moet doen En je geest wordt donker En het vuur dat brandde is gereduceerd tot rook en vonken. En elke keer wordt het moeilijk. En je maakt je zorgen tot op het bot. Je gaat door met wat je weet. Je weet dat je niet alleen bent. Houd vol, houd je stevig vast. Hoe de tijd ook raast, we komen er doorheen, als jij het niet meer weet, je bent niet alleen. Hou me vast, hou me vast’).

Hielke heeft er nog een: ‘into the mistic’. Een lied om bij weg te mijmeren: Hark now, hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky, Let your soul and spirit fly, Into the mystic, Yeah, when that fog horn blows I will be coming home, Yeah, when that fog horn blows. I wanna hear it, I don't have to fear it. Luister, hoor hoe de matrozen huilen, ruik de zee en voel de lucht, laat je ziel en geest het mystieke binnenvliegen. En als de misthoorn blaast kom ik naar huis. En als de misthoorn blaast wil ik het horen, ik hoef er niet bang voor te zijn.

Jan heeft goede herinneringen aan een oud lied. Hij heeft hem niet op CD maar weet de tekst uit zijn hoofd. ‘Mijn gebed’. Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk, ‘k loop zomaar binnen Heer, net van m’n werk, (..) als je alleen bent Heer, zonder publiek, nou dan geniet je meer van de muziek (..) Ik had ’n rotdag Heer, ’t lukte niet best, ‘k werd door collega’s Heer, ook nog gepest. ’t Komt door ’t orgel Heer, door uw trompet. Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed.

Jason komt met een ander genre, hij kiest voor reggae muziek. Het nummer Give I Grace van Israël Vibration. Vlotte, opgewekte muziek klinkt door de ruimte, we krijgen er allemaal een opgewekt en dankbaar gevoel bij. Dit doen we toch maar met elkaar. De tekst van het lied heb ik helaas niet kunnen vinden.

Daarna komt Piet. Hij heeft als levensmotto: music is my best medication. Hij heeft het moeilijk gehad tijdens zijn detentie en soms heeft hij het nog steeds moeilijk. Maar hij wil daar niet meer aan toegeven. Om zichzelf op te peppen draait hij op die moeilijke momenten het nummer van Neil Diamond ‘talking optimist’. I'm gonna have a good day today, Gonna have a good time anyway, Put it all behind me, lay it all away, Gonna be a good day today’. Ik ga een goede dag hebben Ik ga het in ieder geval leuk hebben, Leg het allemaal achter me, leg het allemaal weg. Het gaat een goede dag worden vandaag.

Met deze opgewekte en opbeurende muziek eindigt deze bijeenkomst. We kunnen er allemaal weer even tegen aan.

R-.k. Justitiepastor Marian

P.I. Veenhuizen

(De gebruikte namen zijn niet de echte namen)