Skip to main content

Onder lasten gebukt

Het kunstwerk van de Finse kunstenaar Satu Prinnen nodigt mensen uit om samen na te denken onder welke lasten je gebukt gaat in het leven. Zowel in het groepsgesprek als in de dienst staan we hierbij stil. Het schilderij toont een man die het gewicht van de lasten van zijn huis, werk, familie op zijn schouders draagt.

De mannen noemen meteen dat de onzekerheid het grootste probleem is in het huis van bewaring of de gevangenis. Nog niet weten welke definitieve straf erboven je hoofd hangt. Onzekerheid of je je baan wel kan behouden? Onzekerheid of je relatie wel bestand is tegen jarenlang in detentie verblijven. Duizend en een vragen rollen als het ware over de tafel.Een passend antwoord hebben we nu niet. Een ander kunstwerkt passeert de revue .

Een kunstwerk van Claude Monet. Een huis dat Claude Monet geschilderd heeft toen hij in ballingschap tijdens de Frans-Pruisische oorlog in Zaanstad verbleef. Het schilderij vormt een schril contrast met wat hij geschilderd zou hebben in Parijs, dat na de oorlog geheel in puin lag. Wat opvalt is dat de fundering van dit huis deels op de aarde en deels in de rivierbedding hebben gelegen. Het moet aldus een stevig fundament hebben. De volgende vraag die ik stel is : “ Op welk fundament staat jouw huis?” Waar bouw je op? Waar hoop je op?

Een gedetineerde tekent een huis dat drijft op het water. Hij weet niet waar het eindigt? Maar hij heeft een huis achter tralies. Wanneer verdwijnen de tralies? Hij weet het niet. “Maar de stroom van het leven brengt hem verder,” zo duidt hij . Een ander tekent een huis van begeleid wonen. Een kamer heeft een vraagteken. Zo geeft een ieder uitdrukking aan zijn situatie. Waar bouwen jullie op? Welke waarden blijven overeind ondanks de ongewisheid van je toekomst? ‘Mijn vriendin die op mij wacht’ roept iemand. ‘Hoop’ zegt iemand die levenslang heeft. ‘Mijn geloof’ zegt een derde. Zo zijn de drie belangrijke kardinale deugden weer even genoemd. Hoop, geloof en liefde. Ondertussen zingt Robert Long zijn lied ‘en toch’

Schilderij

Laat de pessimisten zeuren Er kan altijd iets gebeuren Dat het leven weer een nieuwe inhoud geeft.’

En toch.. en toch….

In de tekst van Queen ’s lied Under Pressure wordt de vraag gesteld of ‘Liefde’ een ouderwets woord is. Zoals ook het ‘geloven in God’ een ouderwets werkwoord blijkt te zijn in sommige kringen. Maar hier in de PI- Sittard blijken deze deugden van ontzaglijke waarde te zijn. Een fundament waarop je kunt bouwen….

R-.k Justitiepastor Désirée