Skip to main content

Op het kruis geschreven

We begonnen de lijdensweek op Palmzondag met kerkdiensten in het Stiltecentrum.

Daarin stond het kruis centraal. Een groene tak sierde de bovenkant. Was Jezus immers niet onder luid gejuich door mensen, die zwaaiden met (palm)takken, vol vreugde en hoop onthaald in hun midden?

En nog geen 5 dagen later werd hij als een misdadiger geexecuteerd. Lijdensweek als de metafoor van intens verlangen naar bevrijding door de Redder Jezus van N. en eindigend in de bloedstollende terechtstelling van diezelfde Redder. Of toch niet daarmee eindigend? …..Pasen……?

Voor veel gedetineerden is Pasen, het feest van de uittocht , het feest van de opwekking, feest van de opstanding uit dood en verslaving nog ver weg.

Ik vroeg hun tijdens de kerkdienst of zij woorden wilden geven aan hun lijden. Dat deden ze.

Zij riepen, ik schreef de woorden op een gekleurd papiertje en een vrijwilligster plakte ze op het kruis. (Zie de foto.)

3 woorden wil ik toelichten:

LIEFDE: de gedetineerde die deze hartekreet had geroepen zei: “love hurts”

Een ander noemde HAARUITVAL: hij had vroeger een prachtige volle haardos en was nu kaal.

Het papiertje met het woord DUIVEL mocht van de naamgever niet expliciet op het kruis geplakt worden, maar moest op de grond voor het kruis liggen.

Als teken dat de duivel aan de voeten van Jezus ligt!

De liederen die we zongen waren: “Bridge over troubled water” en”Let it be” en “We shall overcome”…met veelvuldige herhaling van: ”we shall live in peace”; met hart en ziel betrokken op de medemensen in Oekraine

Rk Pastor Hans, PI Zwolle