Skip to main content

Veertig

Het getal veertig komt vaker voor in de bijbel. Het regent veertig dagen en nachten als Noach, zijn familie en de dieren bescherming hebben gezocht in de ark. Na de uittocht uit Egypte zwerft het volk Israël veertig jaar door de woestijn. Veertig dagen en nachten lang verblijft Jezus alleen in de woestijn voor het begin van zijn openbare optreden. Het getal veertig staat met andere woorden symbool voor een leertijd.

Een periode om je te bezinnen en voor te bereiden op een volgende fase in je leven.

In deze veertigdagentijd (tijd tussen Aswoensdag en Pasen) lezen de pastor en ik in de Oostvaarderskliniek met een zestal bewoners iedere week een hoofdstuk uit het boek Exodus. Tegen de tijd van Pasen zijn we nog niet in het Beloofde Land. In die tussentijd hebben we wel veel geleerd aan en van elkaar en aan wat dit verhaal ieder van ons te zeggen heeft.

In de woestijn, in dit onherbergzame gebied komt het volk Israël er stap voor stap achter wat hun identiteit is; waar zij in geloven en hoe zij willen leven. Tien levensregels vinden zij in de woestijn, aan de hand waarvan zij hun toekomst willen vormgeven.

Wanneer een mens toekomt aan de grote vragen van het leven, kan het niet anders of hij krijgt met twijfel, angst en onzekerheid te maken. Wie ben ik? Wat stel ik eigenlijk voor? Hoe wil ik leven? Er is zoveel te kiezen, welke kant ga ik op? En kom ik ergens uit? Heeft mijn leven zin? Of zal ik vergeten worden, zodra ik er niet meer ben?

Eén belangrijk inzicht hebben we in onze gesprekken al opgedaan. Dat het leven het waard is om geleefd te worden. Dat vrijheid samengaat met verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander, de schepping. Dat we onszelf en anderen daar telkens weer aan moeten herinneren een leven lang!

Ruud

Prot geestelijk verzorger FPC Oostvaarderskliniek en Pieter Baan Centrum Almere