Skip to main content

Vrouw bij de put

Gebaseerd op Johannes 4 uit de Bijbel

Uitgekotst. Niet gezien en niet meer welkom. Zo voelde ik me al jaren! Terwijl al mijn
buurvrouwen samen naar de put gingen om water te putten, ging ik alleen – op het
heetst van de dag nog wel. Die blikken als ze me zagen, het geroddel achter mijn rug.
Ik kon er niet meer tegen.

Alléén maar omdat ik samenwoonde met een man terwijl ik niet getrouwd was.
Schande spraken ze ervan. Maar zonder iemand die voor me zorgde, zou ik niet
overleven. En ik had al zoveel mannen gehad, ik durfde niet opnieuw te trouwen. Hoe
ik het ook probeerde uit te leggen, niemand begreep mij.

Op een dag, toen ik weer alleen naar de put liep, zat daar een man. Ik wilde nog
teruggaan, want daar zou alleen maar wéér geroddel uit voortkomen. Alleen met een
man bij de put, stel je voor. Maar toen ik in zijn ogen keek, gebeurde er wat. Ik zag
geen afwijzing of oordeel, ik zag juist iets anders. Liefde was het, volgens mij. En hij
was zo vriendelijk. Terwijl hij een Jood was en ik een Samaritaanse.

Hij vroeg me wat te drinken. Een Jood die mij om water vroeg? Ik was stomverbaasd.
Juist toen ik het hem gaf zei hij: ‘Als je water uit deze bron drinkt, zul je weer dorst
krijgen. Maar als je het water drinkt dat ik je geef, zul je nooit meer dorst krijgen.’
Dat leek me wel wat. Dan hoefde ik niet meer naar de put te komen op het heetst
van de dag. ‘Geef me van dat water, Heer’, zei ik snel. Toen vroeg hij naar mijn man.
Het schaamrood stond op m’n kaken. Ik kon niet anders dan hakkelen dat ik geen
man heb. Hij bleek dat al te weten, hij zei gelijk dat ik de waarheid sprak omdat ik vijf
mannen had gehad en nu samenwoon. Ik besefte gelijk dat hij een profeet moest zijn,
of ...

misschien wel die beloofde Messias waar ik al zolang op wachtte. Toen ik het
hem vroeg was hij duidelijk: ‘Dat ben ik, degene die met je spreekt.’ Ik geloofde hem
meteen en rende terug naar de stad. Iedereen moest dit weten, de beloofde Messias
zat bij de put en hij oordeelde niet en had me met liefde en respect behandeld. Dit
moest iedereen toch weten? Ik schaamde me niet meer om wat ik had gedaan, ik ging
niet langer meer in mijn hoekje zitten, ik riep het uit! Voorgoed veranderd, dat was ik.
Ha, ze kwamen allemaal met me mee naar die put. En toen ze hem zagen en naar
hem luisteren, geloofden zij ook dat deze Jezus de beloofde Messias was die ons
allemaal zou vrijmaken!

Jolanda, algemeen manager Ark Mission