Skip to main content

Kerkzijn in Justitieland

Dit boek is bedoeld als een eyeopener. Dat geldt voor de schrijver, die hiermee zijn ogen wijd openspert naar alles wat zich in zijn lange leven in het katholiek justitiepastoraat heeft ontwikkeld, maar het wil ook de zoeklens van anderen prikkelen en waar nodig bijstellen.

Bij mensen in het gevangeniswezen, van hoog tot laag, bij mensen in kerken, van voorgangers tot kerkganger, en bij iedereen die allang een eigen beeld heeft gevormd van gevangenissen en gevangenen, van straffen, boetes en tralies, van vergelding en verzoening.

Klik hier voor het boek