Skip to main content

Met God zitten

Het leven loopt zelden zoals we plannen. Dat blijkt uit deze uitgave van de lezingen gehouden tijdens de r-k studiedagen in 2021. Vanuit verschillende invalshoeken zijn voor het uitdagende thema Met God zitten.

Geloven tijdens detentie vier mensen gevraagd hierover hun licht te laten schijnen. De aftrap geeft Dom Bernardus, toen nog abt van de trappisten-abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, waarna Toon Walravens als ervaringsdeskundige terugkijkt op zijn (geloofs) ontwikkeling in en door zijn detentie-ervaringen. Oud-justitieaalmoezenier Maria Draaijers deelt haar werkervaringen met de cursus Alpha-Prisons en de Vlaamse justitieaalmoezenier Geertjan Zuijdwegt reflecteert in zijn bijdrage niet op de geloofsinhoud maar juist op de geloofsact.

Klik hier voor de Bundel