Skip to main content

Zingen voor je leven

Het leven zit niet altijd mee. Soms zelfs behoorlijk tegen. Daardoor kan je vast komen te zitten. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Stel dat je van een arts krijgt te horen “u heeft kanker”, wat dan?

Zondag 17 december was een bijzonder koor te gast in de PI Nieuwersluis. Het koor heet ‘Zingen voor je leven’.

Via bezoekvrijwilligster Brigit ben ik in contact gekomen met dit koor uit Amsterdam. Alle koorleden hebben op de een of andere manier te maken (gehad) met kanker. Sommigen zitten volop in een behandelfase en leven tussen hoop en vrees of de behandelingen gaan aanslaan. Anderen hebben het medische proces achter de rug en hopen en bidden dat de kanker achterwege mag blijven.

Samen met Riet, de voorzitter van het koor, heb ik de voorbereidingen gedaan. En dan is het zo ver!

Ik mag het koor ontvangen. Eerst wordt er ingezongen in het stiltecentrum. Daar staat koffie en thee klaar, verzorgd door de kerkvrijwilligers. Omdat ook Rien Timmer, directeur DGV, deze ochtend in de PI Nieuwersluis is, maakt ook hij kennis met het koor.

Dan is het tijd om naar de afdelingen te gaan. Daar stelt Frans, de dirigent, het koor eerst voor. De kwetsbaarheid wordt tot kracht. De pianiste start de muziek en het eerste lied wordt gezongen. Allen die op de verschillende afdelingen moeten verblijven en graag naar het koor komen luisteren worden uitgenodigd mee te zingen. Wie wil krijgt een tekstboekje. En voor wie dat liever nier wil en ook geen tekst kent, mag meezingen op het woord ‘noe’ of soms neuriën.

De meeste liederen zijn in het Nederlands, Engels en Spaans. Maar er wordt ook gezongen in het Papiaments, Surinaams en Roemeens. Eén van de gedetineerden zingt zelfs solo en alle anderen neuriën als begeleiding. Het gevoel van saamhorigheid is groot.

Ondertussen delen Piet, Truus en Elsa namens alle kerk-, crea-, bezoek- en Alpha-vrijwilligers hun kerstattenties uit.

Er wordt afgesloten met Feliz Navidad en met de wens dat de groet van de engelen ‘eer aan God in den hoge en vrede op aarde’ ook in onze dagen gestalte mag krijgen. Zo actueel!

We vragen gebed voor de koorleden die graag hadden willen komen meezingen, maar bij wie hun gezondheid dat helaas niet toeliet.

Met dank aan allen in de PI Nieuwersluis die deze bijzondere zangmiddag hebben ondersteund,

R-.k. justitiepastoraat