Skip to main content

Informatie voor familie

Als je geconfronteerd wordt met de detentie van een familielid, dan kan dat tot mogelijk verwarring en onzekerheid leiden. Hoezo? Waarom? Hoe gaat het verder? Hoe kan ik contact leggen? Welke regels gelden er? Wat betekent dit voor de kinderen? Enzovoort.
Sommige vragen kan alleen het ingesloten familielid beantwoorden. Voor andere vragen zijn er instanties die u kunnen bijstaan.

Websites van DJI en Commissie van Toezicht

Hier vindt u informatie over alle penitentiaire inrichtingen:
https://www.dji.nl/locaties/themas/penitentiaire-inrichtingen

Hier vindt u informatie over bezoekmogelijkheden:
https://www.dji.nl/justitiabelen/bezoek

Hier vindt u veel informatie over zaken betreffende detentie:
www.commissievantoezicht.nl/dossiers

Op deze site kunt u ook informatie vinden over het recht op geestelijke verzorging:
www.commissievantoezicht.nl/dossiers/zorgplicht/geestelijke-verzorging/geestelijke-verzorging/

Organisaties die u verder kunnen helpen

Exodus is een organisatie die hulp tijdens en na detentie wil bieden. Via Exodus kun je ook in contact komen met lotgenoten of vrijwilligers.
Op https://www.exodus.nl/ is veel informatie te vinden.

Op https://www.exodus.nl/folders vindt u verschillende informatiefolders met betrekking tot zaken waarmee u te maken kunt krijgen.

Het Expertisecentrum K I N D kan u helpen met informatie en advies als er kinderen betrokken zijn. Het Expertisecentrum K I N D gelooft dat het herstel van de band tussen kind, (ex-) gedetineerde ouder en het sociale netwerk bijdraagt aan een betere levenskwaliteit van het kind.
Meer informatie: https://expertisecentrumkind.nl/

Zit jouw kind op sport of muziek? Geld hoeft geen belemmering te zijn.
https://expertisecentrumkind.nl/2021/05/27/wil-jouw-kind-op-muziek-of-sport-geld-hoeft-geen-belemmering-te-zijn/
https://expertisecentrumkind.nl/2021/05/27/steuntje-in-de-rug-voor-kinderen-met-een-ouder-in-de-gevangenis/

Gevangenenzorg Nederland is een organisatie die hulp wil bieden aan gedetineerden en hun familie.
Hier vindt u meer informatie: https://gevangenenzorg.nl/mijn-familielid-zit-vast/