Skip to main content

Informatie voor slachtoffers

Een justitiepastor of justitiepredikant heeft niet alleen oog voor de dader. Dat betekent dat, indien mogelijk, ook met de dader gesproken wordt over de slachtoffer(s) die er zijn. Dit gebeurt vanuit een herstelgerichte aanpak.

Natuurlijk is het heel duidelijk dat als het om slachtoffers gaat een volledig herstel vaak niet mogelijk is. Toch kan het voor zowel de dader als het slachtoffer helend zijn om met elkaar in contact te treden en elkaar te laten weten wat het delict een ieder heeft gedaan en wat daarvan de uitwerkingen zijn.

Wanneer een dergelijk contact gewenst is nemen onze justitiepastores en - predikanten contact op met Stichting Perspectief Herstelbemiddeling. Deze stichting heeft veel ervaring in het bemiddelen van contacten tussen daders en slachtoffers. 

Wanneer u zelf slachtoffer bent van een delict en u zou bij nader inzien contact met de dader willen, dan kunt zelf ook contact opnemen met deze stichting. Zij zullen u dan verder helpen. 

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland als u nog behoefte heeft aan verdere begeleiding. 

Wanneer het voor u als slachtoffer op dit moment nog niet duidelijk is welke hulp gewenst is, dan kan de slachtofferwijzer u wellicht verder helpen.

Verwijzingen