Skip to main content

Als u zich onwaardig voelt, bent u in goed gezelschap:

Mozes stotterde.
Timoteüs had maagklachten.
Hosea’s vrouw was een prostituee.
Amos’ enige opleiding was in de vijgenkwekerij.

Jakob was een leugenaar.
Salomo was te rijk.
Jezus was te arm.
Abraham was te oud.

David was te jong.
Petrus was bang voor de dood.
Lazarus was dood.
Johannes was overtuigd van zijn eigen gelijk.

Naomi was een weduwe.
Paulus was een moordenaar.
Jona vluchtte voor God.
Mirjam roddelde.

Gideon en Thomas twijfelden allebei.
Jeremia was een zwartkijker.
Elia was opgebrand.
Johannes de Doper was een schreeuwer.

Marta was een tobber.
Haar zuster was misschien lui.
Simson had lang haar.
Noach werd dronken.

Maar bij God hoef je niet op sollicitatiegesprek.Hij heeft geen strikt personeelsbeleid, want Hij is meer
onze Vader dan onze baas. Hij kijkt niet naar geldelijk gewin of verlies. Hij is niet bevooroordeeld of partijdig,
oordeelt niet, misgunt ons niets, is niet doof voor ons roepen, niet blind voor onze nood.

Hoe we ook ons best doen, Gods gaven zijn gratis.

Uit: J. John en Mark Stibbe,

Scheurkalender Peper & Zout. Ark Media 2009.