Skip to main content

Dankbaarheid

Inmiddels ben ik ruim een half jaar werkzaam als stagiaire Juridische Zaken in P.I. Middelburg. In het begin van de stageperiode hield ik mij bezig met welke rechten gedetineerden hebben. Een van de rechten is dat gedetineerden zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden en te beleven. De inrichting heeft de plicht om te zorgen dat er voldoende geestelijke verzorging beschikbaar is die aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging.

Ik vond dit erg interessant en wilde mij weleens verdiepen in wat de inrichting aanbiedt op dit gebied en wat voor betekenis het heeft voor gedetineerden. Zo kwam ik er onder andere achter dat er wekelijks een gespreksgroep en meditatie moment is en een kerkdienst. Deze twee activiteiten worden geleid door de dominee. Beide activiteiten heb ik mogen bijwonen.

De gespreksgroep en meditatie was met een groepje gemotiveerde gedetineerden. Ik begreep dat sommigen al eerder waren geweest, sommigen waren voor het eerst (net als ik). De dominee legde uit hoe de meditatie precies zou gaan, vervolgens las hij een bijbeltekst en kon iedereen in stilte tot rust komen en de tekst op zich in laten werken. Na afloop was er een gezamenlijk gesprek. Ik vond het erg mooi om te horen van gedetineerden dat ze het een fijn moment vonden, een moment waar ze volledige rust konden ervaren. Even weg van stress en negativiteit.

Ook de kerkdienst, waar ik een aantal weken daarna bij was, vond ik mooi. De dienst werd goed bezocht. Ik zag ze aandachtig luisteren naar het woord. Zelfs gedetineerden die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. De essentie van het verhaal werd wel even vertaald in het Engels, zodat iedereen die mee kon krijgen. Op het moment dat een kaarsje aangestoken mocht worden gingen de meeste gedetineerden naar voren om dit te doen. Dit ging op een respectvolle manier, geen chaos, geduw of geschreeuw. Ik ben erg dankbaar dat ik deze momenten mee mocht maken. Het heeft mij getoond dat zulke momenten heel waardevol kunnen zijn voor gedetineerden. Momenten van vrede, hoop en positiviteit om weer even vooruit te kunnen in een sombere omgeving.

Esmeralda