Skip to main content

De twee meest gestelde vragen.

Sinds een klein jaar ben ik werkzaam als geestelijk verzorger binnen justitie. In het begin moet je natuurlijk wennen aan de procedures en voorschriften, beveiliging en noem maar op. Eerlijk gezegd had me voorgesteld dat je als GV-er niet zoveel te doen zou hebben. In deze tijd van ontkerkelijking dacht ik “wie zit er nou op een dominee te wachten?”.

Tot mijn verbazing blijkt er juist veel vraag naar te zijn. Binnen de drie hoofdtaken die we hebben (individuele gesprekken, groepsgesprekken en kerkdiensten leiden) zijn er veel mannen die komen met vragen. Diepe levensvragen maar ook vragen over alledaagse dingen.

Twee van die alledaagse vragen steken er met kop en schouders boven uit. De eerste is de vraag: “wat is het verschil tussen RK en protestant”. Ik begin altijd met een humoristisch antwoord door te zeggen dat een dominee wel mag trouwen en een pastoor niet. Daarna leg ik in het kort uit dat de verschillen kleiner zijn dan mensen vaak denken. Ik vertel dan ook dat mijn RK collega en ik om die reden zo nauw samenwerken, kerkdiensten leiden en de hoogtijdagen samen doen.

De tweede vraag verrastte me helemaal. De reden dat ze die aan mij vragen is omdat men weet dat ik uit Amsterdam kom en daarom waarschijnlijk de juiste persoon ben om dit aan te vragen. De tweede meest gestelde vraag is: “Waarom werd Klaas Bruinsma de dominee genoemd”. De verwachtingen zijn hoog gespannen wanneer ik met mijn antwoord begin. (Weet u als lezer trouwens waarom hij zo werd genoemd?)

Antwoord: Die bijnaam had hij te danken aan zijn zwarte kleding en zijn gewoonte anderen de les te lezen. De teleurstelling is groot dat het niets spectaculairs is. Bijzonder detail is ook nog dat ik vaak aan de jongeren moet uitleggen wat die zwarte kleding er mee te maken heeft. Dat laat dan toch nog zien dat de ontkerkelijking ook in de gevangenis aanwezig is.

Justitiedominee Erik