Skip to main content

Drama in het kwadraat….

Het is triest dat er mensen zijn die staatloos zijn en daardoor geen toegang hebben tot de basisrechten en -voorzieningen die de meesten van ons als vanzelfsprekend beschouwen. Dit kan vooral problematisch zijn als iemand in detentie wordt geplaatst.

Wanneer iemand staatloos is, betekent dit dat hij of zij geen nationaliteit heeft en niet wordt erkend als burger van een land. Dit kan gebeuren als gevolg van verschillende redenen, zoals politieke conflicten, verlies van documenten, migratie of het opheffen van een staat.

Staatloosheid kan leiden tot een gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid, en kan ook leiden tot juridische problemen zoals detentie.

 Staatloze personen die in detentie worden geplaatst lopen het risico op verdere marginalisatie en onrechtvaardigheid, omdat ze niet de bescherming van hun thuisland kunnen zoeken of gebruik kunnen maken van de beschikbare rechten. Het kan moeilijk zijn om staatloosheid te bewijzen, omdat er geen identiteitsbewijs of paspoort is dat het staatsburgerschap bevestigt. Dit kan leiden tot een langere detentie, omdat autoriteiten niet in staat zijn om de persoon terug te zenden naar zijn of haar thuisland.

 Als geestelijk verzorgers in de PI Ter Apel hebben we minister Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, bij zijn bezoek aan de Geestelijke Verzorging in Ter Apel verzocht aandacht te gaan besteden aan dit onderwerp. Hij sprak toen met de geestelijk verzorgers en ook met enige gedetineerden, waaronder een staatloze gedetineerde.

Om het probleem van staatloosheid aan te pakken, moeten regeringen maatregelen nemen om het aantal staatlozen te verminderen en staatloosheid te voorkomen. Er moet worden gewerkt aan het verbeteren van de wetgeving en het beleid inzake staatsburgerschap en het bieden van mogelijkheden voor personen om hun staatsburgerschap te bewijzen of te herstellen.

Daarnaast moeten regeringen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat staatlozen in detentie dezelfde rechten en behandeling krijgen als andere gevangenen, en dat hun juridische rechten worden gerespecteerd. Het is belangrijk om dit probleem serieus te nemen en actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle mensen toegang hebben tot hun fundamentele rechten en vrijheden, ongeacht hun staatsburgerschap of immigratiestatus.

Justitiedominee Bartelt