Skip to main content

Drie Vlammen; één Vlam

Drie Vlammen één Vlam. Op het hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid had ik weer de eer om hierover te preken. Mijn hoop en verlangen dit jaar was dat wij, de mannen en ik, tot een dieper inzicht zouden komen met en vanuit ons hart. Bovenal, dat wij de Heilige Drie-Eenheid wezenlijk zouden ervaren 

van dichtbij zonder te verdwalen in de theologische uitleg.

In de eerste twee kerkdiensten is mijn wens uitgekomen. Wij hebben Gods liefde in zijn veelvuldigheid gevierd: de Vader die ons tot leven roept, de Zoon die ons de weg wijst en de Geest die onze reisgenoot is in deze wereld – onze beste maat gedurende de ups-and-downs van het leven dat vaak getekend is door onzekerheid in het Huis van Bewaring. Maar misschien had ik te vroeg gejuicht.

Tijdens de derde Kerkdienst met ISD-groepen werd ik onderbroken. Terwijl ik een voorbeeld gaf over de heilige Augustinus van Hippo en zijn poging om de heilige Drie-Eenheid te beschrijven (De trinitate) riep K. mij ineens hardop. Om de een of andere reden heeft K. een stap achteruit moeten zetten in zijn ISD-traject. Na bijna een halfjaar was hij weer terug in de inrichting.

Op het moment dat hij mij hardop roept, gaat mijn hart tekeer. ‘Oh oh…wat gaat hij vragen? Alstublieft God laat het niet iets zijn wat alleen verwarring veroorzaakt, zeker niet met het thema van vandaag. Kom Heilig Geest en help mij om liefdevol te blijven.

Voordat ik mijn gebedje afmaak zegt K. ineens: ‘Het is gelijk die kaarsen… Claudine wat je zegt is gelijk die kaarsen. Drie vlammen die tot één vlam overvloeien als je ze dichtbij elkaar houdt, verwijzend naar de kaarsen op onze altaar. Mijn hart was onmiddellijk in overvloed van vreugde. Ja K., precies wat je zegt. Amen! Drie Vlammen, één Vlam! Drie Personen, één God! Dankzij de bijdrage van K. hadden we een AHA moment waarvoor ik initieel had gebeden.

Dit is exact hoe ik het gevangenispastoraat ervaar. Door mijzelf volledig aan de Heilige Geest toe te vertrouwen en niet zo zeer op mijn theologische kennis, ben ik meer in staat om in eenheid te zijn met de mannen. Zo kan de wijsheid van God vanuit alle hoeken vloeien. Door de Geest van God die ons bezielt en inspireert ontdekken wij samen wie God is tijdens de kerkdiensten, groeps- en individuele gesprekken.

Pastor Claudine