Skip to main content

Help een ander!

In alle geloofsovertuigingen is er aandacht voor de mens in nood. Veel gedetineerden geven aan iets goeds te willen doen voor hun medemens maar denken in dat opzicht niet veel te kunnen betekenen tijdens hun detentie. Met dit voor ogen, en in de aanloop naar de 40 dagentijd, zijn we op het idee gekomen om een vastenactie te organiseren: door voedsel en verzorgingsproducten in te zamelen voor mensen in Nederland die het financieel zwaar hebben,

kunnen gedetineerden en personeelsleden toch een verschil maken. Deze actie wordt gedragen door alle GV denominaties, spreekt gedetineerden van alle geloofsachtergronden aan, en is bestemd voor mensen in nood ongeacht achtergrond of geloof.

Daarom hebben we gekozen voor de Voedselbank van Dordrecht als begunstigde. Gedurende 6 weken kunnen houdbare producten geschonken worden en worden ze bewaard in dozen van de Voedselbank. Sommige geven wat ze toch zouden hebben weggegooid, maar anderen bestellen even iets extra’s als gebaar voor degenen die het nodig hebben. Op iedere afdeling is een ambassadeur aangesteld, meestal een van onze pastoranten, die vragen van medegedetineerden kan beantwoorden, de anderen aanspoort om bij te dragen, en de spullen op zijn cel bewaart. Elke woensdag gaan wij langs iedere afdeling om de spullen op te halen. Op woensdag 5 april zullen mensen van de Voedselbank Dordrecht naar de PI komen om alle volle dozen in ontvangst te nemen. Drie weken na de start van de actie blijft het enthousiasme groot, en de dozen zich opstappelen in onze gebedsruimte. Heel fijn om iedereen zo te zien samenwerken voor het goed doel.

Rk. Justitiepastor Geraldine